fb

Termeni și condiții

Informații generale

Date despre companie:
S.C. IT&C Consulting Services SRL, sediul social: B-dul Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 25-27, Bucuresti, sector 3, România, CUI: 44899180, J40/15852/2021, activitate: Alte forme de învățământ – 8559.

Date contact:
Telefon: 0772 127 160
Email: office@skillup.ro
Site Web: https://skillup.ro

Despre Site:
SkillUp.ro este un site dedicat persoanelor fizice sau juridice care activează în domeniul tehnologiei informației.
Sau care doresc sa activeze în acest domeniu prin participarea la cursurile organizate de SkillUp.

1. Termeni generali

Site-ul skillUp.ro conține: texte, imagini, baze de date, logo-uri, reclame acestea constituie “conținutul” site-ului. Conținutul care este proprietatea companiei SkillUp.
SkillUp își rezerva dreptul, unilateral, de a schimba, modifica termeni și condiții, fără a anunța în prealabil.
Schimbările intrand în vigoare din momentul publicării lor pe skillUp.ro.

2. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe skillUp.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. 
Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa acest site.
Puteți copia și utiliza conținutul site-ului skillUp.ro pentru folosința personala, fără intenții comerciale. In orice altă situație, conținutul skillUp.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

3. Drepturi pentru proprietate intelectuala

Conținutul skillUp.ro este proprietatea SkillUp si este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafica apartin skillUp.ro.
Conținutul nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioara scrisă a reprezentanților SkillUp.
Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: office@skilup.ro.

4. Informațiile oferite și protecția datelor cu caracter personal

Completarea formularului de înscriere sau contact este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. SkillUp nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere.

Conform Legii nr. 677/2001 și Regulamentului General privind Protecția Datelor (EU GDPR 679/2016) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, SkillUp are obligația de a administra în condiții de siguranța, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, trebuie menționat faptul ca utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție. In acest caz vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea skillUp.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Datele personale sunt folosite de catre SkilUp pentru:

 • evidenta calității de „membru” a utilizatorilor skillUp.ro;
 • procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor skillUp.ro;
 • oferirea de alte produse sau servicii către dumneavoastră;
 • facturarea serviciilor și produselor oferite de către SkillUp;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
 • realizarea de studii de piața și de produs și marketingul produselor și al serviciilor oferite prin intermediul skillUp.ro;
 • contactarea utilizatorilor (prin e-mail, mesaje text sau telefon) în legătură cu produse și servicii aparținând SkillUp.
 • înregistrarea dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii.

5. Drepturile utilizatorilor

 1. să rectifice, actualizeze, blocheze să șteargă, în mod gratuit datele furnizate;
 2. să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
 3. sa solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail către SkillUp.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul skillUp.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Site-ul skillUp.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistica privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu sunt incluse informații identificabile individual.

6. Opțiunea de dezabonare

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc sa primească newsletter-ul de la skillUp.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conținut în e-mail.

7. Limitarea răspunderii

SkillUp nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:
– acces neautorizat la datele utilizatorului;
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor skillUp.ro;
– declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor skillUp.ro;
– achiziția de bunuri și servicii complementare rezultate din tranzacții sau mesaje primite și începute prin/de pe skillUp.ro;
– orice alte probleme legate de serviciile oferite de skillUp.ro.

În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuala sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situații la adresa office@skillUp.ro.
Site-ul skillUp.ro este oferit în aceasta formă fără alte garanții. SkillUp nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale skillUp.ro sau ale conținutului acestuia.

8. Ce date cu caracter personal prelucrează SkillUp?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Acestea pot fi: colectarea, organizarea, înregistrarea, stocarea, consultarea, modificarea, extragerea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul skillUp.ro, nu este nevoie sa ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a SkillUp, inclusiv derulării activității comerciale, participării la evenimentele, conferințele, workshop-urile, sesiunile demonstrative, alte evenimente, manifestări specializate organizate de către SkillUp, achiziționarea de servicii oferite pe website sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, SkillUp va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședința, e-mail, profesie, loc de muncă, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, numele și prenumele părinților, seria pașaportului, studiile efectuate, serie și număr adeverința medicala,etc.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către SkillUp, exclusiv în scopurile menționate sunt:  clienții persoane fizice / juridice actuali, foști sau potențiali, public larg, reprezentanții / împuterniciții acestora, legali sau convenționali;

9. Refuzului furnizării datelor cu caracter personal

In calitate de persoana vizată, sunteți obligați să furnizați date actualizate, complete și corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității SkillUp (de exemplu, dar fără a se limita la, înscriere cursuri / sesiuni de pregătire de formare profesională). SkillUp va solicita datele cu caracter personal necesare prestării acestor servicii, iar refuzul de a furniza aceste date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de SkillUp, precum și atunci când participați la evenimentele, conferințele, workshop-urile, sesiunile demonstrative, alte evenimente organizate de către SkillUp, vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de potențial client al SkillUp, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, din termeni și condiții, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor SkillUp dumneavoastră vă dați acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar UE).

In cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificata de un interes legitim al SkillUp, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau va puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.